Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
přehled
o programu
obsah
video
demo
ceny a předplatné
ceny multilicencí
koupit
spolupráce

Sbírka účetních souvztažností

Alfa CD vychází vstříc účetním a auditorům a obsahuje sbírku účetních souvztažností od známého odborníka Ing. Jaroslava Jindráka. Sbírka obsahuje příklady účtování s popisem, rozdělené podle jednotlivých účtů. Dokument je maximálně propojen s účtovou osnovou a postupy účtování vydanými MF ČR (č.j. 281/89759/2001). Názvy účtů jsou uvedeny také v anglickém a německém překladu.

Dále je obsaženo dvacet souborných příkladů účtování, které ukazují některé komplikovanější účetní případy.

Sbírka účetních souvztažností je nedílnou součástí Alfa CD a je obsažena v základní ceně. Program Alfa CD se souvztažnostmi, programem pro výpočet odpisů, všemi platnými zákony ČR a dalšími dokumenty můžete koupit za 390 Kč.

Podívejte se na zkrácenou ukázku účetních souvztažností.

 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.