Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
přehled
o programu
obsah
video
demo
ceny a předplatné
ceny multilicencí
koupit
spolupráce

okno programu Alfa CDProgram Alfa CD

Program Alfa CD je koncipován tak, aby práce s ním byla snadná a  rychlá. K tomu slouží několik unikátních vlastností, které nenajdete v žádném jiném programu:

 • Řazení podle oborů a podle zdroje uveřejnění
  Dokumenty jsou seřazeny do dvou stromových seznamů. Jeden je řazen podle oborů (daně, účetnictví...), druhý podle zdroje uveřejnění (Sbírka zákonů, Úřední věstník EU atd.).
 • Časové určení dokumentů
  Alfa CD ukazuje dokumenty ve znění, které platilo k zadanému datu. Pokud tedy zvolíte, že chcete vidět dokumenty platné dnes, ukazují se vám v aktuálním znění; pokud zadáte např. 1.6.2000, ukazují se Vám tak, jak tehdy platily. Toto datum je dodržováno i při hypertextových odkazech mezi dokumenty!
 • Hypertextové odkazy
  Dokumenty jsou dokonale provázány, poznámky pod čarou zobrazí odkazované dokumenty, a to v úplném znění. Ohromné množství odkazů zpříjemní orientaci v zákonech.
 • Záložkové prohlížení
  V Alfa CD lze otevřít více dokumentů najednou - stejně jako v moderních internetových prohlížečích. Jakýkoli odkaz může být otevřen do nové záložky, pokud podržíte klávesu Ctrl a kliknete myší.
 • Zobrazení souvislostí
  Při čtení zákona můžete vidět, že se na prohlížený paragraf odkazuje nějaká vyhláška nebo nařízení. Kliknutím se dostanete na tento dokument.
 • Odkazy na legislativu EU
  Od vstupu ČR do Evropské unie je v naší legislativě mnoho odkazů na směrnice a nařízení EU. Z Alfa CD jsou všechny dostupné - buď jsou obsaženy přímo v programu nebo vás odkážou na internetové stránky EU.
 • Poznámky a záložky
  Ke každému paragrafu nebo odstavci lze založit poznámku nebo záložku. S texty poznámek můžete pracovat jednotlivě nebo hromadně (např. zkopírování všech poznámek do schránky).
 • Dokonale formátovaný text
  Plně využíváme širokých možností formátování, které poskytuje námi zvolená technologie. Uvidíte tak správně zformátované tabulky, formuláře, barevné i černobílé obrázky, matematické vzorce atd.
 • Vyznačení změn v zákoně
  Alfa CD porovná vybraná dvě znění zákona a barevně vyznačí změny. Můžete přepínat mezi plným a zkráceným dokumentem; ve zkráceném dokumentu jsou shodné pasáže vypuštěny a změny jsou viditelné na první pohled.
 • Souběžné zobrazení dvou verzí zákona
  U změněných zákonů si můžete zobrazit dvě různá znění téhož zákona vedle sebe; program zajišťuje synchronní posuv a souběžné obsahy.
 • Export pro PDA a PocketPC
  Zákony podle vlastního výběru můžete exportovat a přenést na své PDA. Přečtěte si podrobně o podpoře PDA a PocketPC.
 • Nízká cena
  Jedinečný redakční publikační systém nám umožňuje pracovat efektivně.

 

zákony Alfa9 Upřednostňujete on-line služby? Zákony Alfa9 jsou kompletní zákony na webu, obsahem shodné s Alfa CD.

 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.