Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
přehled
o programu
obsah
video
demo
ceny a předplatné
ceny multilicencí
koupit
spolupráce

předplatnéPředplatné programu Alfa CD

Alfa CD můžete získat buď s předplatným aktualizací nebo bez předplatného.

Alfa CD disk

cena: 390 Kč jednorázově

 

Alfa CD standard servis

cena: 2980 Kč ročně

Za uvedenou cenu obdržíte CD/DVD s úplnou instalací. Neobsahuje předplatné aktualizací a není umožněna internetová aktualizace.  Aktuální vydání si můžete zakoupit každé čtvrtletí podle potřeby za stejnou cenu. Ekonomicky výhodná varianta.   Roční předplatné kompletního servisu: 1x ročně aktuální CD/DVD, 2x týdně aktualizace po internetu. Internetovou aktualizaci můžete využívat podle potřeby - data jsou přístupná 24 hodin denně.

Co je společné pro Alfa CD disk i Alfa CD standard servis?

  • Neplatíte žádný vstupní poplatek. Cena je stejná pro nové i stálé zákazníky.
  • Stejný obsah. CD obsahuje stejné zákony, dokumenty a informace v obou verzích.
  • Stejný program. Funkce programu jsou zcela totožné, výjimku tvoří funkce internetové aktualizace, která je jen u verze Standard servis.
  • Licence umožňuje instalaci na dva počítače (viz licence).
  • Technická podpora. Technickou podporu poskytujeme zdarma a ve stejném rozsahu.
  • Služba "Najdeme!". Nemůžete-li něco najít, najdeme to pro Vás, a to zdarma. Více na stránkách této služby (viz Najdeme!).

V čem se Alfa CD disk a Alfa CD standard servis liší?

  • Předplatné aktualizací. Alfa CD disk neobsahuje žádnou formu předplatného. Aktuální CD lze však získat každé čtvrtletí podle vašeho uvážení.
  • Internetová aktualizace je dostupná jen ve verzi Alfa CD standard.
  • Cena. Ačkoli roční předplatné Alfa CD standard servis je velmi nízké, verze Disk vyjde ještě výhodněji.

 

zákony Alfa9 Upřednostňujete on-line služby? Zákony Alfa9 jsou kompletní zákony na webu, obsahem shodné s Alfa CD.

 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.