Soft Books, s.r.o. | Zprávy Alfa9 | Zákony Alfa9 | Eur-lex.cz | Změny zákonů | CzechLegislation.com

  Alfa CD Sledujeme! Najdeme! Ke stažení Podpora
 
Alfa CD
Internet Explorer
Účetnictví, DPH
kontakt

Technická podpora

Na této stránce najdete popisy známých problémů při provozu Alfa CD. Pokud zde nenajdete řešení, kontaktujte nás.
Nejčastější otázky a odpovědi naleznete přímo v nápovědě Alfa CD.


Alfa CD

Instalace Alfa CD

Internet Explorer


Jak poslat výpis verzí

Pro řešení problémů často potřebuje technická podpora výpis verzí a dalších údajů, který poskytuje Alfa CD.  Tyto údaje zasílejte prosím e-mailem. Zde je návod, jak výpis získat:

 • spusťte Alfa CD
 • z menu zvolte Nápověda / O aplikaci Alfa CD (otevře se nové okno s licenčním ujednáním)
 • z menu zvolte Zobrazit / Verze (zobrazí se výpis verzí)
 • z menu zvolte Akce / Kopírovat text (text se zkopíruje do schránky)
 • pošlete nám zprávu e-mailem (jak: buď odpovědí na naší zprávu nebo přes menu Akce / Poslat zprávu)
 • do zprávy vložte text pomocí kláves Ctrl+V nebo přes menu Úpravy / Vložit.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení: Runtime Error '6': Overflow

Příznak:
Po otevření dokumentů aktualizovaných po 9.8.2016 program spadne s chybovým hlášením Runtime Error '6': Overflow. Týká se pouze vydání z roku 2016.

Příčina:
Chyba v programu Alfa CD.

Řešení:
Je nutné instalovat opravený program.

Kde získám opravenou verzi Alfa CD?

 • Instalační soubor lze stáhnout z úvodní stránky po spuštění programu Alfa CD
 • Download: http://data.alfacd.cz, nutné zadat klíč k aktualizaci (viz Alfa CD, menu Nástroje / Klíč k aktualizaci). Soubor má velikost 1GB, stahování tedy může trvat několik minut.
 • Instalace z disku: nový instalační disk vám zašleme zdarma, kontaktujte podporu.

(zpět na obsah stránky)


Nelze stáhnout soubor CAB na počítači s antivirovým programem F-Secure

Příznak:
Internetová aktualizace opakovaně hlásí chybu při stahování souboru typu CAB.

Příčina:
Antivirový program F-Secure.

Řešení 1:
Přepněte v nastavení Alfa CD stahování externím programem cUrl (kontaktujte podporu)

Řešení 2:
Vypněte v nastavení F-Secure Kontrolovat a odstraňovat viry z internetového provozu.

(zpět na obsah stránky)


Chyba 35761: Program nedostal dlouho odezvu z internetu nebo Error 6:Overflow nebo Error 12029

Příznak:
Po spuštění internetové aktualizace se stáhne první datový soubor, po několika vteřinách se stahuje znovu a pak se ohlásí chyba Chyba 35761: Program nedostal dlouho odezvu z internetu (nebo Stažený soubor je menší než by měl být).

Příčina:
Tato chyba se objevuje na některých počítačích s instalovaným antivirovým programem Eset NOD32. NOD32 z neznámých příčin nedokáže zkontrolovat stažený soubor a zabrání jeho úplnému uložení. Výjimečně se chyba může projevit i u jiných antivirových programů (např. F-Secure). Tuto chybu lze překonat buď změnou nastavení Alfa CD nebo změnou nastavení programu NOD32.

Řešení 1 - změna nastavení Alfa CD:

 • spusťte Alfa CD
 • zvolte z menu Nápověda položku O aplikaci Alfa CD (objeví se licenční ujednání)
 • zvolte z menu Upravit položku Setting.ini a odsouhlaste dotaz ohledně úpravy
 • v rámečku [update] zvolte v seznamu internet hodnotu cURL
 • uložte hodnoty tlačítkem OK, ukončete a znovu spusťte Alfa CD
 • spusťte aktualizaci dat běžným způsobem

Řešení 2 - změna nastavení NOD32, ver. 4:

Program NOD32 automaticky zařadí program Alfa CD na seznam browserů a uplatňuje na něj tzv. Ochranu přístupu na web, která je v tomto případě zbytečná. Stačí tedy vyjmout program Alfa CD (resp. soubor alfacd.exe) ze seznamu. Ostatní antivirové funkce nejsou tímto omezením dotčeny. Pro Windows Vista je mírně odlišná úprava, viz dále.

Podrobný postup pro Windows XP:

 1. Poklepáním na ikonu programu ESET NOD32 resp. ESET Smart Security 4 v pravém dolním rohu obrazovky vyvolejte ovládací panel programu.
 2. Zkontrolujte v levém dolním rohu zobrazeného panelu, zda je panel v rozšířené režimu. Pokud je tam nápis "Zobrazení: jednoduchý režim", tak klikněte na nápis Změnit uvedený hned vedle (viz obrázek).
 3. Vlevo klikněte na Nastavení a vpravo dole na Zobrazit celý strom pokročilého nastavení, viz obrázek (zobrazí se podrobné nastavení).
 4. V levém rozbalovacím seznamu (stromu) najděte postupně Antivirus a antispyware / Ochrana přístupu na web / HTTP, HTTPS / Prohlížeče (viz obrázek).
  Pozn.: Strom se rozbaluje myší kliknutím na znaménka "+".
 5. Ujistěte se, že máte v levém seznamu (stromu) zvýrazněnu položku Prohlížeče.
 6. Najděte v seznamu Alfa CD a klikněte jednou nebo dvakrát na čtvercové pole tak, aby se v něm objevil červený křížek. Pozor, pokud je čtvereček prázdný nebo zaškrtnutý zeleně, bude problém trvat - musí zde být červený křížek (viz obrázek).
 7. Stiskněte OK a zavřete panel programu Eset.

Podrobný postup pro Windows Vista:

 1. Poklepáním na ikonu programu ESET NOD32 resp. ESET Smart Security 4 v pravém dolním rohu obrazovky vyvolejte ovládací panel programu.
 2. Zkontrolujte v levém dolním rohu zobrazeného panelu, zda je panel v rozšířené režimu. Pokud je tam nápis "Zobrazení: jednoduchý režim", tak klikněte na nápis Změnit uvedený hned vedle (viz obrázek).
 3. Vlevo klikněte na Nastavení a vpravo dole na Zobrazit celý strom pokročilého nastavení, viz obrázek (zobrazí se podrobné nastavení).
 4. V levém rozbalovacím seznamu (stromu) najděte postupně Antivirus a antispyware / Ochrana p��ístupu na web / HTTP, HTTPS / Nastavení adres (viz obrázek).
  Pozn.: Strom se rozbaluje myší kliknutím na znaménka "+".
 5. Ujistěte se, že v pravé části vidíte Seznam adres vyloučených z filtrování (tak, jak je zvýrazněno na předchozím obrázku).
 6. Stiskněte tlačítko Přidat a do vstupního řádku zadejte (včetně hvězdiček, viz obrázek):
  *alfacd.cz*
  ...a stiskněte OK. Stejným způsobem přidejte ještě
  *softbooks.cz*
 7. Stiskněte OK a zavřete panel programu Eset.

Řešení 3 - změna nastavení ESET SMART SECURITY, ver. 5 a vyšší:

Ve vyšších verzích Esetu je nutné změnit pravidlo ve firewallu (vytvořit pravidlo pro povolení nebo smazat blokující pravidlo):

 1. Otevřete panel Eset Smart Security
 2. Stiskněte klávesu F5 pro Rozšířené resp. Pokročilé nastavení
 3. Vyhledejte a klikněte vlevo na položku Síť / Personální firewall / Pravidla a zóny
 4. Stiskněte vpravo v rámečku Editor pravidel a zón tlačítko Nastavit.
 5. Vyhledejte pravidlo, které blokuje program alfacd.exe (ve sloupci Aplikace má uvedeno AlfaCD.exe). Pokud takové pravidlo neexistuje, vytvořte pravidlo povolující přístup k AlfaCD.exe tlačítkem Nové (protokol TCP & UDP, směr Ven)

(zpět na obsah stránky)


Error 35764: Still executing last request nebo Error 6: Overflow

Příznak:
Při spuštění internetové aktualizace se objeví chyba Error 35764: Still executing last request nebo Error 6:Overflow.

Příčina:
Internet Explorer je přepnutý do off-line módu.

Řešení:
Spusťte Internet Explorer a klávesou Alt vyvolejte menu. V menu Soubor zrušte volbu Pracovat offline.

Poznámka:
Volba Pracovat offline je v Internet Exploreru pouze do verze 10. Verze 11 je zdarma dostupná prostřednictvím aktualizace Windows (platí pro Windows 7, 8 a 8.1). Doporučujeme používat vždy nejnovější verzi Internet Exploreru.

(zpět na obsah stránky)


Hlášení: Vydavatele se nepodařilo ověřit

Příznak:
Při spuštění síťové instalace Alfa CD se objeví obtěžující hlášení Vydavatele se nepodařilo ověřit (anglicky The publisher could not be verified).

Příčina 1:
Systém vyhodnotí jakýkoli program spouštěný ze síťového umístěný jako potenciálně nebezpečný. Problém se objevuje ve Windows s Internet Explorerem 7.

Řešení 1:

 • Spusťte Internet Explorer
 • vyvolejte menu zmáčknutím levé klávesy Alt
 • vyberte z menu Nástroje položku Možnosti Internetu
 • v dialogu zvolte záložku Zabezpečení
 • klikněte na ikonu Místní intranet
 • klikněte na tlačítko Servery (resp. Weby v nových verzích IE)
 • zrušte volbu Automaticky zjišťovat intranetovou síť a zvolte všechny zbývající možnosti

Příčina a řešení 2:
Pokud byl program stažen (aktualizován) z internetu, a to pouze Internet Explorerem, uloží se přímo do souborového systému NTFS informace o původu souboru. Pokud zobrazíte vlastnosti souboru, uvidíte to na záložce Obecné, viz obrázek. Tato informace způsobuje výše uvedený dotaz. Atribut zde můžeme vymazat,  resp. "odblokovat".


odblokování internetového souboru

Tuto kontrolu lze zrušit přidáním následujícího klíče do registru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations "LowRiskFileTypes"=".exe"

Poznámka: Přidání tohoto klíče do registru přináší některá rizika, přečtěte si proto informaci na serveru Microsoftu pod číslem 883260.

(zpět na obsah stránky)


Nezobrazují se dokumenty

Příznak:
Pravá část obrazovky je bílá, ačkoli v levé části vše funguje normálně - nelze zobrazit žádný dokument.

Příčina 1:
Alfa CD je umístěna na síti a změní se konfigurace (změna síťových adres, změna operačního systému atd.)

Řešení 1:
Pokud máte na počítači instalován "Alfa CD Runtime", odinstalujte jej a znovu nainstalujte

Jak zjistit, zda je na počítači Alfa CD Runtime?
- tlačítko Start, zvolte Nastavení
- zvolte Systém
- v levém sloupci "Aplikace a funkce"
- v seznamu aplikací musí být vidět "Alfa CD Runtime"

Jak odinstalovat? V uvedeném seznamu na aplikaci klikněte a zvolte "Odinstalovat".

Jak instalovat "Alfa CD Runtime"? Vložte instalační disk a přes průzkumníka spusťte "runtime.setup" nebo "runtime.setup.exe" (záleží na zobrazení).

Příčina 2:
Chybně registrovaný soubor itss.dll. Jen u Windows XP a starších.

Řešení 2:
Stiskněte tlačítko Start a vyberte Spustit a napište:
regsvr32 itss.dll
... a stiskněte Enter. Mělo by se objevit potvrzení úspěšné registrace.

(zpět na obsah stránky)


Nelze stáhnout aktualizační soubory I

Příznak:
Po spuštění aktualizace se začne stahovat první soubor (CAB), po několika vteřinách se však ukazatelé zastaví a soubor se zjevně nestahuje. Systém chybu nehlásí, okno lze normálně uzavřít.

Příčina:
Neznámá.

Řešení:
Změňte v nastavení způsob přístupu Alfa CD k internetu. Postup:
- spusťte Alfa CD
- zvolte Nápověda / O aplikaci Alfa CD (objeví se nové okno)
- z menu zvolte: Upravit / Setting.ini  a odsouhlaste ověřovací dotaz (otevře se poznámkový blok)
- najděte řádek useAPI=true a změňte ho na useAPI=false
- nastavení uložte (Soubor / Uložit) a poznámkový blok zavřete
- spusťte znovu aktualizaci.

(zpět na obsah stránky)


Nelze stáhnout aktualizační soubory II

Příznak:
Po spuštění aktualizace se nestáhne ani první soubor (*.TXT). Program zahlásí chybu.

Příčina:
Pro Alfa CD není přístupný internet. Buď je chybné spojení nebo přístupu brání nějaký bezpečnostní program.

Řešení:
Ověřte, zda ve stejném momentě máte přístup na internet prostřednictvím Internet Exploreru - zkuste se podívat na libovolnou stránku.

Pokud jste si jistí, že internet je přístupný, je třeba hledat chybu v nastavení bezpečnostního programu (pokud je nainstalován).

Uživatelé Norton Internet Security: Zkontrolujte nastavení Osobní brány Firewall.
- zobrazte hlavní panel
- zvolte Osobní brána Firewall
- stiskněte tlačítko Konfigurovat
- zobrazte list Programy
- Pokud je v seznamu programů AlfaCD, povolte jí přístup na internet. Pokud v seznamu není, přidejte jej pomocí tlačítka Přidat (vyhledejte program AlfaCD resp. AlfaCD.exe ve složce C:\Program Files\Soft_Books\Alfa_CD)

(zpět na obsah stránky)


Chyba Component 'xxx.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid

Příznak:
Při spuštění Alfa CD se ohlásí chyba Component 'xxx.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Může se jednat o různé OCX soubory.

Příčina:
Soubory OCX jsou sdílené. Pokud instalujete nějaký program, který jeden ze souborů OCX používá, při instalaci Alfa CD již tento OCX znovu neinstaluje. Pokud ovšem je předchozí program instalován s volbou "jen pro aktuálního uživatele" (a nikoli "pro všechny uživatele"), jsou OCX soubory dostupné jen instalujícímu uživateli (přesněji: soubory jsou dostupné pro všechny, ale záznamy v registru ne).

Později instalovaná Alfa CD najde tedy OCX nainstalované a registrované, nicméně pokud je spuštěná pod jiným uživatelem, tyto OCX nenajde.

Řešení 1:
Změňte uživateli oprávnění na "Administrators" a spusťte Alfa CD. Program provede automaticky registraci OCX souborů. Pak můžete změnit oprávnění zpět.

Řešení 2:
Spusťte následující příkazy s administrátorským oprávněním (nejlépe pomocí BAT souboru):

rem v pripade 64bit Windows zmente slozku, protoze se musi pouzit 32bit regsvr
cd /d C:\Windows\SysWOW64

regsvr32 /u /s comdlg32.ocx
regsvr32 /u /s mscomctl.ocx
regsvr32 /u /s msinet.ocx
regsvr32 /u /s sstree.ocx
regsvr32 /u /s tabctl32.ocx

regsvr32 /s comdlg32.ocx
regsvr32 /s mscomctl.ocx
regsvr32 /s msinet.ocx
regsvr32 /s sstree.ocx
regsvr32 /s tabctl32.ocx

Pozn.: Uvedené příkazy můžete vykonat spuštěním souboru \bin\MsInstaller\registerOcx.bat z instalačního disku Alfa CD.

Odkaz: Pokud výše uvedený postup nepomůže, je třeba ruční zásah do registru, viz zde. Kontaktujte technickou podporu.

(zpět na obsah stránky)


Chyba InitDB - Chyba při otevření databáze

Příznak:
Po spuštění Alfa CD se objeví chyba
----------------------------------
InitDB - Chyba při otevření databáze
----------------------------------
Nastala chyba při otevření databáze:
C:\Program Files\Soft_Books\Alfa_CD\userdata.mdb

POPIS CHYBY:
#3051: Databázový stroj Microsoft Jet nemůže otevřít soubor C:\Program Files\Soft_Books\Alfa_CD\userdata.mdb. Buď je již otevřen jiným uživatelem s výhradním přístupem nebo k zobrazení souboru potřebujete určitá práva.

Příčina:
Uživatel nemá dostatečná práva pro spouštění databázových aplikací.

Řešení:
Změňte práva uživatele.

(zpět na obsah stránky)


Chyba #70, permission denied

Příznak
Při prvním spuštění a zadání klíče je ohlášena chyba Nastala chyba při spuštění aplikace # 70, permission denied a program se ukončí.

Příčina
Program nemá oprávnění pro zápis dat v datové složce.

Řešení
Odinstalujte Alfa CD běžným způsobem a znovu instalujte. V instalačním programu se zadává zvlášť složka pro program a pro data. Ujistěte se, že uživatel má oprávnění pro zápis do datové složky.

Bližší informace o změně oprávnění najdete na stránkách Microsoftu po kódem 307874

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení Failed to load control 'SSTab' from TABCTL32.OCX. Your version of TABCTL32.OCX may be outdated. Make sure you are using the version of the control that was provided with your application.

Příznak
Výše uvedené chybové hlášení se objeví hned po spuštění programu. Chyba byla zatím zaregistrována jen pod Windows XP, může se však vyskytovat i v jiné verzi Windows.

Příčina
Chybná verze TABCTL32.OCX. Tento soubor přitom může být v systémovém adresáři ve správné verzi, jeho starší verze je však nainstalována a zaregistrována jinde. Instalátoru Alfa CD se nepodaří program přeregistrovat, protože je pravděpodobně využíván jiným procesem.

Řešení 1
Ukončete důsledně všechny běžící programy, a to včetně těch, které se projevují malou ikonou na liště vpravo dole. Pak odstraňte a znovu nainstalujte Alfa CD běžným způsobem.

Řešení 2
Stejně jako v předchozím bodě, ukončete důsledně všechny běžící programy, a to včetně těch, které se projevují malou ikonou na liště vpravo dole. Pak spusťte příkaz (tlačítko Start - Spustit)
regsvr32 -u tabctl32.ocx

Poznámka
Výše uvedená řešení by se měla projevit okamžitě bez restartování počítače. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás, najdeme jiné řešení (provedeme přesnější detekci chyby).

(zpět na obsah stránky)


LoadLibrary("xxx.ocx") failed. GetLastError returns 0x0000485

Příznak
Při spuštění Alfa CD se objeví hlášení
LoadLibrary("xxx.ocx") failed. GetLastError returns 0x0000485
a Alfa CD se ukončí.

Příčina
Prvek OCX nelze registrovat, protože:
- neexistuje nebo je poškozen
- některý z navazujících DDL souborů nelze registrovat.

Řešení
Je nutné vyzkoušet registraci navazujících DLL souborů. Kontaktujte technickou podporu.

Poznámka
Chyba se může vyskytnou také při instalaci Alfa CD; instalace se dokončí, ohlášený prvek OCX však není funkční a Alfa CD zpravidla nelze spustit.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení 3049 - Databázi nelze otevřít

Příznak
V průběhu aktualizace se objeví chybové hlášení Error 3049 - Databázi nelze otevřít. Nejedná se o databázi, kterou vaše aplikace může rozpoznat, nebo je soubor poškozen.

Příčina
Databázový soubor dosáhl mezní velikosti.

Řešení
Zvolte v Alfa CD menu Nástroje / Správa databází. Stiskněte tlačítko Hlavní databáze (je umístěno v rámečku Komprimace databáze). Komprimace může trvat minuty, u pomalejších počítačů nebo v síťové instalaci až desítky minut.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení 3001 - Neplatný argument

Příznak:
V průběhu chyby se objeví chybové hlášení Error 3001 - Neplatný argument.

Příčina
Databázový soubor dosáhl mezní velikosti.

Řešení
Zvolte v Alfa CD menu Nástroje / Správa databází. Stiskněte tlačítko Hlavní databáze (je umístěno v rámečku Komprimace databáze). Komprimace může trvat minuty, u pomalejších počítačů nebo v síťové instalaci až desítky minut.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení 3218 - nelze aktualizovat, je uzamčeno

Příznak
Během aktualizace databáze se objeví hlášení s číslem 3218 (může být i v angličtině, 3218 Couldn't update; currently locked).

Příčina
Chyba se vyskytuje při instalaci na server se systémem Novell. Alfa CD používá databázové jádro Jet 4.0 (které je využívané také programem MS Access 97-2003). Pro uzamykání záznamů toto jádro vyžívá služeb fileserveru. Chybu lze odstranit nastavením většího počtu povolených uzamčení v systému Novell.

Řešení
Novell a Microsoft se mírně liší ve svých doporučení. Novel píše: "Zdvojnásobte parametry a zjistěte, zda problém přetrvává.". Microsoft doporučuje zvýšení na maximální hodnotu; s ohledem na Alfa CD se přikláníme druhé variantě.

Výchozí hodnoty pro Novell 4.11 jsou:

Maximum Record Locks Per Connection (default: 500, range 10 - 100000)
Maximum File Locks Per Connection (default :250, range 10 - 1000)
Maximum Record Locks (default :20000, range 100 - 400000)
Maximum File Locks (default: 10000, range 100-100000)

Použijte tedy příkazy:

SET Maximum Record Locks Per Connection=1000
SET Maximum File Locks Per Connection=500
SET Maximum Record Locks=40000
SET Maximum File Locks=20000

Pro hodnoty doporučené Microsoftem to je:

SET Maximum Record Locks Per Connection = 10000
SET Maximum Record Locks = 200000

První příkaz určuje maximální počet zámků v každém připojení, druhý příkaz určuje maximální počet zámků celkem. Hodnoty 10000 a 20000 jsou maximální.

Pozn.: V jiných verzích Novellu se hodnoty mohou lišit.

(zpět na obsah stránky)


Nezobrazují se obrázky v dokumentech

Příznak
V Alfa CD se nezobrazují žádné obrázky, místo nich je prázdný rámeček s červeným křížkem. Viditelné je to hned na úvodní straně. Přitom se v Internet Exploreru internetové stránky zobrazují korektně.

Příčina
Chyba Internet Exploreru. Nedokáže zpracovat vlastní dočasné soubory.

Řešení pro Internet Explorer 8
- spusťte Internet Explorer
- zvolte vpravo nahoře Nástroje / Možnosti Internetu
- na listu Obecné stiskněte tlačítko Odstranit...
-
v následujícím dialogu vyprázdněte všechna políčka a nechejte zaškrtnuté jen Dočasné soubory internetu
- spusťte mazání tlačítkem Odstranit (akce může trvat i několik minut)
- dále je vhodné (není nutné) stisknout opět na listu Obecné v oddílu Historie procházení tlačítko Nastavení a nastavit hodnotu Místo na disku, které bude použito maximálně 20 MB, doporučujeme 5 MB.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení Run-time error "432" File name or class name not found during automaton operation při zadání slova na listu Hledat

Příznak
Při zadání slova do vstupního pole na listu Hledat se aplikace ukončí chybovým hlášením Run-time error "432" File name or class name not found during automaton operation.

Příčina
Pravděpodobně je poškozen WSH (Windows Scripting Host), který je součástí Internet Exploreru. Tuto chybu mohl způsobit instalátor jiného programu.

Řešení
vložte instalační disk Alfa CD
- úvodní panel můžete zavřít
- stiskněte tlačítko Start a zvolte "Spustit" (objeví se vstupní pole)
- stiskněte "Procházet" a najděte instalační disk, dále otevřete složky "bin" a "Wsh"
- označte soubor podle operačního systému (pro Windows XP to je  "WindowsXP-Windows2000-Script56-KB917344-x86-csy.exe") a stiskněte "Otevřít" a "OK"
- postupujte podle instalačního programu

(zpět na obsah stránky)


Nelze registrovat OCX při chybovém hlášení : "Run-time error '711': Invalid class string. Looking for object with ProgID: SSActiveTreeView.SSTree.1"

Příznak
Nelze opravit registraci OCX souboru. S klíčem nelze manipulovat pomocí regedit. Jen ve Windows Vista.

Příčina
Klíče mají oprávnění SYSTEM, které je vyšší než ADMINISTRATORS. Jak k tomu dochází jsme dosud nezjistili.

Řešení
S klíčem lze manipulovat jen tehdy, pokud spustíte regedit s oprávněním SYSTEM. To ve Windows Vista není možné, musí se proto využít program PsExec:

- stáhněte ze serveru Miscrosoftu program PsExec
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/psexec.mspx
(odkaz na stránce vpravo; pokud vám bude hlásit Norton remote admin virus, tak to ignorujte, je to falešné hlášení)

- stiskněte tlačítko Start a napište cmd - nahoře se objeví cmd.exe (příkazový řádek).

- máte-li zapnuté UAC: klikněte na cmd.exe pravým tlačítkem myši a vyberte Spustit jako správce

- nemáte-li zapnuté UAC: klikněte na cmd.exe levým tlačítkem myši

- napište:
psexec -s -i regedit
...a stiskněte Enter. Před "psexec" musíte napsat celou cestu na tento program, jinak se to nenajde.

- odstraňte klíče
HKEY_CLASSES_ROOT\SSActiveTreeView.SSTree
a
HKEY_CLASSES_ROOT\SSActiveTreeView.SSTree.1

- registrujte OCX - napište do příkazového řádku:
regsvr32 C:\Windows\system32\SSTree.ocx
...a stiskněte Enter.

Upozornění: Úpravy registru provádějte opatrně, nesprávný zásah může způsobit selhání systému.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení: InitMainDb: Error 429, modGeneral.VytvorTabulkuUpdateLog: ActiveX component can't create object, modGeneral.VytvorTabulkuUpdateLog

Příznak: Bezprostředně po spuštění Alfa CD se objeví chybové hlášení InitMainDb: Error 429, modGeneral.VytvorTabulkuUpdateLog: ActiveX component can't create object, modGeneral.VytvorTabulkuUpdateLog. Program je následně ukončen.

Příčina: Chybně registrovaný nebo neexistující soubor DAO360.DLL. Chybu způsobil pravděpodobně některý nekorektní instalační program.

Řešení (Windows XP, Windows Vista 32 bit): Soubor DAO360.DLL je instalován spolu s operačním systémem a leží ve složce C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO. Je nutné provést jeho registraci, a to tímto způsobem:

- ujistěte se, že máte administrátorská oprávnění
- stiskněte tlačítko Start a vyberte Spustit (ve Windows Vista jen tlačítko Start, příkaz vložte do vyhledávacího řádku)
- vložte přes schránku nebo napište následující příkaz:
Windows 32 bit:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
Windows 64 bit:
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
- příkaz spusťte klávesou Enter (nebo tlačítkem OK, je-li zobrazeno)

...a potvrďte ohlášení úspěšné registrace. V případě neúspěchu nás kontaktujte.

Řešení (Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows Server 2008 a novější): spusťte soubor dao360.reg a odsouhlaste úpravu registru.

(zpět na obsah stránky)


Chybové hlášení: Error: 48, Error in loading DLL

příčina a řešení viz předchozí chybu

(zpět na obsah stránky)


Alfa CD nelze spustit při vzdáleném přístupu pomocí terminálových služeb

Příznak: Při spouštění programu Alfa CD instalovaném na vzdáleném serveru systém program ukončí. Chyba se může vyskytovat nepravidelně. V podrobnostech chyby se vyskytne podobné hlášení:

Podpis problému:
 Název události problému:         BEX
 Název aplikace:             AlfaCD.exe
...
 Název chybného modulu:          RpcRtRemote.dll
 Kód výjimky:               c0000005
 Data výjimky:              00000008
...

Příčina: Program Alfacd.exe se dožaduje některých DLL souborů dříve, než jsou načteny. To je vyhodnoceno jako chybné chování systémovým mechanismem DEP (Data Execution Protection, viz zde).

Řešení 1: Zkontrolujte systémové soubory pomocí příkazu sfc.

 • spusťte příkazový řádek s administračním oprávněním (jak: klikněte na tlačítko start a do vyhledávacího pole napište "cmd". Nahoře se objeví odkaz na Příkazový řádek (nebo cmd.exe), klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte Spustit jako správce)
 • napište následující příkaz a potvrďte Entrem:
  sfc /scannow
 • Po ukončení příkazu spusťte Alfa CD.

Řešení 2: Toto řešení použijte, pokud předchozí řešení nepomůže a chyba přetrvává. Program Alfa CD se vyloučí z mechanismu DAP. Postup [v hranaté závorce uvádím postup v anglickém systému]:

 1. Klikněte na tlačítko start a do vyhledávacího pole napište Systém [System]
 2. Vyhledejte a otevřete položku Systém [System].
 3. Vlevo zvolte Upřesnit nastavení systému [Advanced system setting]
 4. Zvolte záložku Upřesnit [Advanced] a v rámečku Výkon [Performance] stiskněte tlačítko Nastavení [Setting] - objeví se okno Možnosti výkonu [Performance options].
 5. Zvolte záložku Zabránění spuštění dat [Data execution prevention].
 6. Zvolit Zapnout zabránění spuštění dat pro všechny programy a služby kromě [Turn on DEP for all programs and services except those I select] a pomocí tlačítka Přidat [Add] přidat program alfacd.exe (jeho umístění najdete ve vlastnostech odkazu, kterým program spouštíte). Tato druhá varianta je z hlediska bezpečnosti silnější.

Uvedený postup lze také snadno provést z příkazového řádku (s administrátorským oprávněním), a to jediným příkazem:

rundll32 sysdm.cpl, NoExecuteAddFileOptOutList "cesta_na_alfacd.exe"

...kde cesta_na_alfacd.exe je úplná cesta na alfacd.exe (lze nalézt v zástupci, kterým spouštíte Alfa CD).

(zpět na obsah stránky)


Upozornění zabezpečení Nemůžeme ověřit, kdo tento soubor vytvořil

Příznak:
Při spuštění Alfa CD ze síťového umístění (serveru) se objeví hlášení Nemůžeme ověřit, kdo tento soubor vytvořil. Opravdu chcete tento soubor spustit? Program lze spustit tlačítkem Spustit, hlášení pouze obtěžuje.
Nemůžeme ověřit, kdo tento soubor vytvořil. Opravdu chcete tento soubor spustit?

Příčina:
Síťové umístění není zařazeno mezi důvěryhodná místa.

Řešení:
Spusťte Možnosti internetu (jak: klikněte dole na liště na lupu, napište možnosti interntetu a pak klikněte na nalezený odkaz)
možnosti internetu

...a pak nastavte možnosti na listu Zabezpečení zvolte Místní intranet a klikněte na tlačítko Weby. V následujícím nastavení zvolte nastavení podle následujícího obrázku:
místní intranet


Vnitřní chyba 2738

Příznak:
Instalace se ukončí chybovým hlášením Vnitřní chyba 2738. Stává se ve Windows Vista a Windows 7, 32 i 64 bitové verze.

Příčina:
Z neznámých důvodů není v pořádku registrace knihovny vbscript.dll.

Řešení 1:

- klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz: registerdll.bat, zvolte Uložit cíl jako... (resp. Uložit odkaz jako...) a uložte soubor na libovolné místo na váš disk.
- vyhledejte uložený soubor v Průzkumníku a spusťte jej. Máte-li zapnuté UAC: (většinou ano, je to výchozí stav Windows), tak klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte Spustit jako správce
- po ukončení spusťte instalaci Alfa CD

Podrobnosti 1:
Jedná se o chybu Windows, která se občas objevuje ve Windows Vista a přetrvala i do Windows 7. Její primární příčinu se nám zatím nepodařilo zjistit. Uvedené řešení je z hlediska systému bezpečné.

Řešení 2:

Toto řešení použijete, pokud není účinné Řešení 1. Postup spočívá v tom, že se nejdříve získá výpis registrací některých klíčů v registru; ten se pak ručně musí zkontrolovat a opravit v editoru registru. Postup vyžaduje znalost práce s editorem registrů, proto prosím kontaktujte podporu - viz dále.

Postup:

- spusťte vypisdll.bat (můžete z aktuálního umístění, soubor nevyžaduje administrátorská oprávnění, protože nedělá žádné zásahy do systému); otevře se výpis hodnot registru v Poznámkovém bloku
- celý text zkopírujte (označte celý text přes menu Upravit / Vybrat vše nebo pomocí kláves Ctrl+A)
- pošlete nám e-mail na adresu technické podpory a vložte celý výpis - opět přes menu úpravy / Vložit nebo klávesami Ctrl+V. Napište prosím telefonní kontakt a dobu, kdy vám můžeme zavolat.

(zpět na obsah stránky)


Po odstranění Alfa CD nelze nainstalovat nové vydání, protože instalátor hlásí přítomnost předchozí verze

Příznak
Po spuštění instalace se instalace ukončí s hlášením, že je nainstalována předchozí verze. Funkce Přidat - odebrat programy v Ovládacích panelech nevykazuje přítomnost žádné verze Alfa CD.

Příčina
Přesnou příčinu neznáme, zřejmě se jedná o narušený registr Windows, takže Windows installer nedokáže odstranit všechny klíče v registru.

Řešení 1 - automatické vymazání záznamů z registru
Pozn.: Následující postup používá program firmy Microsoft, který je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Použití programu je velmi snadné a nevyžaduje žádné speciální znalosti. V případě jakýchkoli potíží volejte Soft Books, pan Plischke.

 1. Nainstalujte program Microsoft Windows Install Clean Up. Najdete jej na instalačním disku Alfa CD ve složce \Bin\Msicu a jsmenuje se msicuu2.exe (ostatní soubory jsou starší verze programu a lze je také použít).

 2. Program spusťte (jak: tlačítko Start - Programy - Windows Install Clean Up).

 3. V seznamu programů najděte Alfa CD, položku označte a stiskněte tlačítko Remove.

 4. Program ukončete a spusťte instalaci Alfa CD.

Řešení 2 - ruční vymazání záznamů z registru
Pozn.: Následující postup provádí zásah do registru. Pokud nejste seznámeni s touto operací, volejte Soft Books, pan Plischke.

 1. Spusťte REGEDIT (tlačitko Start - Spustit - napište regedit - stiskněte O.K.)

 2. Vyhledejte klíč
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
  Pozn.: Položky jsou řazeny podle abecedy, nejdříve s tečkou na začátku.

 3. Rozbalte tuto větev kliknutím na "+". Ukáže se jedna nebo více položek označených dlouhým řetězcem číslic a písmen.

 4. Myší nebo klávesnicí procházejte položky, v pravém okně kontrolujte, zda se v hodnotách vyskytne "Alfa CD".

 5. Pokud se vyskytne řetězec "Alfa CD", celý klíč vymažte klávesou Delete nebo přes pravé tlačítko myši.

 6. Zavřete REGEDIT a spusťte běžným způsobem instalaci Alfa CD.

Pokud problém přetrvává, je nutné udělat ještě jeden obdobný zásah do registru:

 1. Spusťte REGEDIT (tlačitko Start - Spustit - napište regedit - stiskněte O.K.)

 2. Vyhledejte klíč
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
  Pozn.: Položky jsou řazeny podle abecedy.

 3. Rozbalte tuto větev kliknutím na "+". Ukáže se jedna nebo více položek označených dlouhým řetězcem číslic a písmen uzavřených v závorkách {} a další označené krátkým názvem.

 4. Myší nebo klávesnicí procházejte položky označené dlouhým názvem. V pravém okně kontrolujte, zda se v hodnotách vyskytne "Alfa CD" (měla by to být hodnota klíče "DisplayName").

 5. Pokud se vyskytne řetězec "Alfa CD", celý klíč vymažte klávesou Delete nebo přes pravé tlačítko myši.

 6. Zavřete REGEDIT a spusťte znovu běžným způsobem instalaci Alfa CD.

(zpět na obsah stránky)


Při pokusu o odstranění Alfa CD systém vyžaduje disk

Příznak
Při pokusu o odstranění Alfa CD z Ovládacích panelů systém vyžaduje disk (viz ukázka dialogu). Z kontextu není jasné, jaký disk se má vložit.

Příčina
K chybě dojde tehdy, jestliže se buď hardwarovou závadou nebo neodbornou manipulací zničí systémový soubor s odinstalačními informacemi. Jedná se o některý ze souborů ležících ve složce c:\windows\installer.

Řešení 1
Vložte instalační disk Alfa CD a tlačítkem vyhledejte požadovaný soubor (je to "Alfa CD.msi" a leží ve složce AlfaCD na instalačním disku). Pozor: musíte vložit disk s vydáním, které je nainstalované! Disk s jiným vydáním, např. novějším, bude odmítnut. Chcete-li tedy odinstalovat vydání 3/2004, musíte vložit disk označený 3/2004.

Řešení 2
Vložte instalační disk Alfa CD, pozor, to vydání, které je instalované (ani novější, ani starší) a spusťte běžným způsobem instalaci. Zvolte odstranění produktu.

(zpět na obsah stránky)


Nezobrazuje se tabulka s hodnotami v dokumentech SKP, KSD, Seznam daňových poradců

Příznak
Při pokusu o zobrazení výsledků v dokumentech SKP, KSD, Seznam daňových poradců (a některých dalších, které používají komponentu TDC) se zobrazí podobné chybové hlášení:
Chyba skriptu aplikace Internet Explorer.
Ve skriptu na této stránce došlo k chybě.
řádek: ...
znak: ...
chyba: Operace není povolena, pokud je objekt uzavřen.
kód: 0
URL: ms-its:...

Příčina
Chyba Internet Exploreru. Nedokáže zpracovat vlastní dočasné soubory.

Řešení
- spusťte Internet Explorer
- zvolte Nástroje / Možnosti Internetu
- na listu Obecné stiskněte tlačítko Odstranit soubory, v následujícím dialogu stiskněte OK (akce může trvat i několik minut)
- dále je vhodné (není nutné) stisknout opět na listu Obecné tlačítko Nastavení a nastavit velikost místa na disku maximálně 20 MB, doporučujeme 5 MB.

(zpět na obsah stránky)


Nedokončená instalace

Příznak
Instalace skončí předčasně s chybovým hlášením, které může být různé - např. Soft_Books není platný krátký název souboru atd. Všechny pokusy o instalaci selžou; produkt není aktuálně nainstalován.

Příčina
V systému jsou pozůstatky po předchozí instalaci.

Řešení
Vymažte záznamy o předchozí instalaci z registru. UPOZORNĚNÍ: Tento krok je krajní řešení. Postup použijte jen po konzultaci s technickou podporou.
Zkuste tedy vymazat z registru (některé klíče tam možná nebudou):

vymazat celý klíč:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6ADC89F1-39B9-4CFF-A2E3-DFF8DFD0D86D}

vymazat z klíče:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders
hodnotu s názvem:
C:\WINDOWS\Installer\{6ADC89F1-39B9-4CFF-A2E3-DFF8DFD0D86D}

vymazat celý klíč:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9B377D03BB74C084799754E8C7CA30C3

vymazat celý klíč:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\9B377D03BB74C084799754E8C7CA30C3

(zpět na obsah stránky)


Potíže s programem ProfiBanka

Příznak
Po instalaci Alfa CD se nelze přihlásit do programu Komerční banky ProfiBanka v systému Windows 98.

Příčina
Prvotní příčina neznámá. Druhotná je narušení WSH (Windows Scripting Host).

Řešení
Reinstalujte WSH ze složky \Bin\Wsh na instalační disku Alfa CD.

(zpět na obsah stránky)


 
© 2008-2015 Soft Books, s.r.o.